Info

INFO

Vårt företag ligger i Värmland med närhet till Vänern, Glaskogens naturreservat, Dalslands - Nordmarkens sjösystem samt Dalslandskanalen.


Våra team har långårig erfarenhet samt relevant utbildningsbakgrund inom områden pedagogiskt grupparbete, friluftsteknik och friluftssäkerhet, första hjälpen samt klättring/rapellering.


Vi välkomnar gärna barn- och ungdomsgrupper (åldersgräns 8 år) upp till 24 personer.


Vi är sedan några år tillbaka samarbetspartner av bl.a. tyska KFUM - och deras ungdomsgrupper.


Vi pratar tyska, engelska och svenska !


Vår kurs- och utbildningsverksamhet är mångfaldig och individuellt anpassningsbar. Den innehåller såväl heltäckande flerdags - utbildningar som enstaka, tematiskt begränsade projektdagar.


Följande kurser/utbildningar kan vi erbjuda

(en- eller flerdags):


- Överlevnadsutbildningar (från "light" till "extreme")


- Teambuildning


- Upplevelsepedagogiska projektdagar


- Klassresor, ungdomsgruppresor


- Turguidning


- innehållsspecifika utbildningar t.ex.:

   orientering med  karta, kompass och GPS;

   ätliga växter och medicinalväxter;

   första hjälpen;

   nödsituationer i naturen;

   att göra upp eld under svåra förhållanden mm.


- Klättring och rapellering

VÅRA PARTNERFÖRETAG