SÄKERHETSPOLICY

HEMSIDA >> SÄKERHETSPOLICY


SÄKERHETSPOLICYSäkerhetspolicy


Survival Center Svaneholm HB, på denna sida benämnt som Survival Center Svaneholm HB eller vi, tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och användare av tjänsterna som vi erbjuder på websidan, webshop och våra plattformar i sociala medier.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Survival Center Svaneholm HB används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR)1.

När du besöker/använder vår websida,  tjänster eller kommunicerar med oss t ex via e-post kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av våra tjänster och produkter och transaktionshistorik. Vidare kan vi komma att samla in teknisk data om de enheter du använder, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra rättsliga skyldigheter.

Denna informationstext förklarar hur Survival Center Svaneholm HB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.


1. 1. Grundläggande information om databehandling och rättsliga grunder


  1. Denna sekretesspolicy anger att arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter

inom vårt online-erbjudande och relaterade webbplatser, funktioner och innehåll (gemensamt kallat härsom "online-erbjudande" eller "webbplats"). Den sekretesspolicy gäller oavsett de använda domänerna, systemerna, plattformernar och enheterna (t ex stationära eller mobila) som online erbjudandet körs på.


2. De använda termerna, t.ex. "Personuppgifter" eller deras "bearbetning" hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i GDPR.


3. Personuppgifterna för de användare som behandlas i samband med detta online-erbjudande innehåller lagerdata (t.ex. namn och adresser till kunder), kontraktsdata (t ex tjänster som används, betalningsinformation), användningsuppgifter (t.ex. de webbplatser som besökts i vårt online-erbjudande , intressen för våra produkter) och innehållsuppgifter (t.ex. inmatningar i kontaktformuläret).


4. Termen "användare" omfattar alla kategorier av personer som påverkas av databehandling. Dessa inkluderar våra affärspartners, kunder, intressenter och andra besökare på vårt online-erbjudande. De använda termerna, t.ex. "Användare" ska förstås vara könsneutrala.


1. Vi behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Det innebär att användarnas data endast behandlas om det finns ett lagligt tillstånd. Det är särskilt om databehandlingen för tillhandahållande av våra kontraktspliktiga tjänster (t.ex. beställning av varor) samt onlinetjänster

eller krävs enligt lag, finns samtycke från användaren samt våra legitima intressen (dvs. intresse för analys,

optimering och ekonomisk drift och säkerhet för vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel

6.1 lit. GDPR, skapande av profiler för reklam och marknadsföring samt insamling av åtkomstdata och

användning av tjänster från tredje part).

2. Vi påpekar att den rättsliga grunden för godkännandena är artikel 6 para 1 lit. a. och artikel 7 GDPR,

den rättsliga grunden för behandlingen för utförandet av våra tjänster och utförandet av kontraktsåtgärder

är Art. 6 para 1 lit. b. GDPR,

den rättsliga grunden för bearbetning för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter är Art 6 para 1 lit. c. GDPR, och den rättsliga grunden för bearbetning för att skydda våra legitima intressen är Art 6 para 1 lit. f. GDPR.


1. 2. Säkerhetsåtgärder


1. Vi tillhandahåller state-of-the-art organisatoriska, kontraktsmässiga och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att lagar om dataskydd följs

och för att skydda de data som behandlas av oss mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot obehöriga personers tillgång.


2. Säkerhetsåtgärderna innefattar i synnerhet krypterad överföring av data mellan din webbläsare och vår server.


1. 3. Överföring av data till tredje part och leverantörer av tredje part


1. En överföring av data till tredje part händer bara av rättsliga krav. Vi skickar endast användarnas data till tredje part om så är fallet, på grundval av artikel 6 para 1 lit. b) GDPR krävs för kontraktsändamål eller baserat på legitima intressen i enlighet med Art. Art 6 para 1 lit. f. GDPR på den ekonomiska och effektiva driften av vår affärsverksamhet.


2. Om vi använder underleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster ska vi vidta lämpliga rättsliga försiktighetsåtgärder och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lag.


3. Om, inom ramen för denna sekretesspolicy, innehåll, verktyg eller andra medel används av andra leverantörer (gemensamt benämnda "tredje part") och vars säte är beläget i ett tredjeland, antas det att dessa uppgifter kommer att överföras till tredjepartsleverantörers hemvist. Tredjeländer är länder där GDPR inte är en direkt tillämplig lag, det vill säga i princip länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överföringen av data till tredje land sker antingen när det finns en lämplig nivå av dataskydd, användarens medgivande eller annan juridisk tillstånd.


1. 4. Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster


1. Vi behandlar inventeringsdata (t ex namn och adresser och kontaktuppgifter för användare), kontraktsdata (t ex tjänster som används, namn på kontaktpersoner, betalningsinformation) för att uppfylla våra avtalsförpliktelser och tjänster i enlighet med art. Art 6 para 1 lit b. GDPR.


2.Endast om du vill beställa via vår hemsida / webbshop är det nödvändigt att lämna dina uppgifterna för utförandet av kontraktet. Den rättsliga grunden för databehandling i detta fall är (dessutom) artikel 6.1 b GDPR. För att säkra spårbarhet sparar vi uppgifter om vår kommunikation med dig i 12 månader och med förbehåll för att de behålls av skattemässiga skäl enligt artikel 6 para 1 lit. c GDPR behövs.


3. Som en del av registreringen och omregistreringen samt användningen av våra onlinetjänster sparas IP-adressen och tiden för respektive användarhandling. Lagringen baseras på våra legitima intressen, liksom användarens skydd mot missbruk och annan obehörig användning. En överföring av dessa uppgifter till tredje part sker inte, såvida inte det är nödvändigt för åtal för våra fordringar eller det finns en laglig skyldighet i enlighet med. Art 6 para 1 lit. c GDPR.


4. Vi bearbetar användningsdata (till exempel de besökta webbsidorna i vårt online-erbjudande, intresse för våra produkter) och innehållsdata (t.ex. poster i kontaktformuläret eller användarprofilen) för reklamändamål i en användarprofil för att informera användaren t.ex. att visa produktinstruktioner baserade på deras tidigare använda tjänster.


1. 5. Kontakt


1. När du kontaktar oss (via kontaktformulär eller e-post) behandlas dina uppgifter för att behandla kontaktförfrågan. (enligt artikel 6.1 b DSGVO)


2. Din personliga information lagras endast så länge som det krävs för att uppfylla syftet med behandlingen eller så länge vi måste lagra dem enligt lag. Då informationen tas bort eller oidentifierad säkert så att de inte längre kan kopplas till dig.


1. 6. Kommentarer och inlägg


1. Om användarna lämnar kommentarer eller andra bidrag baseras deras IP-adresser på våra legitima intressen i den mening som avses i artikel 6 para 1 lit. f. GDPR lagras i 7 dagar.


2. Detta är för vår egen säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och bidrag (förolämpningar, förbjudet politisk propaganda, etc.). I det här fallet kan vi själva åtalas för kommentaren eller posten och är därför intresserade av författarens identitet.


1. 7. Samling av åtkomstdata och loggfiler


1. Baserat på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 para 1 lit. f. GDPR vi samlar in data om varje åtkomst till servern där tjänsten finns (så kallade loggfiler). Åtkomstdata inkluderar namn på den hämtade webbsidan, filen, datumet och tidpunkten för hämtningen, mängden data som överförts, meddelande om lyckad hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referreringsadress (den tidigare besökta sidan), IP-adressen och den begärande leverantören ,


2. Logfilinformation lagras för säkerhetsändamål (till exempel för att undersöka missbruk eller bedräglig verksamhet) i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter vars ytterligare behållande krävs för bevisupptagning ska undantas från uppsägningen tills den slutliga förtydligandet av händelsen är klar.


1. 8. Cookies


När du besöker vår hemsida lagrar vi cookies på din dator.


1. Cookies är information som sänds av vår webbserver eller tredjeparts webbservrar till användarnas webbläsare och lagras där för senare hämtning. Cookies kan vara små filer eller andra typer av informationslagring.


2. Vi använder "session cookies" som endast lagras under pågående besök i vår online-närvaro (till exempel för att möjliggöra lagring av din inloggningsstatus eller kundvagnens  funktion och därmed användningen av vårt online erbjudande). I en session cookie lagras ett slumpmässigt genererat unikt identifieringsnummer, ett så kallat session-ID. Dessutom innehåller en cookie information om dess ursprung och förvaringsperioden. Dessa cookies kan inte spara några andra data. Sessionskakor raderas om du har slutat använda vårt online-erbjudande och har t.ex. loggat ut eller stängt webbläsaren.


3. Cookies för statistik

Vi använder cookies för att kunna samla ihop statistik. Det ger oss bland annat en möjlighet att få en överblick över hur många människor som besöker olika delar av vår hemsida, så att vi kan göra den så användarvänlig som möjligt.

Information som vi kan tänkas spåra inkluderar:


Kundens IP-adress

Webbläsarens version eller datorns operativsystem

Antalet länkar kunden klickar inom webbsidan

Stat eller land kunden öppnar webbsidan från.

Datum och tid för kundens besök

Namnet på kundens internetleverantör

Antalet sidor kunden tittade på inom webbsidan

Vi använder statistik för att förbättra användbarheten. Informationen i statistiken är helt anonym och kommer inte att kopplas till dig som användare.


4. Om användare inte vill ha cookies lagrade på sin dator kommer de att bli ombedda att inaktivera alternativet i webbläsarens systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar.

Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.


5. Du kan välja att använda cookies reklamändamål via nätverksannonseringsinitiativets borttagningssida (http://optout.networkadvertising.org/)

och den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info / val)

eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).


1. 9. Integrering av tjänster och innehåll av tredje part


1. Inom vårt online-erbjudande baserat på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6 (1) f. GDPR) använder vi oss av innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredje part för att tillhandahålla deras innehåll och tjänster, till exempel inkludera videor eller teckensnitt (gemensamt benämnt "innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredje partens leverantörer av detta innehåll uppfattar användarens IP-adress eftersom de inte kunde skicka innehållet till webbläsaren utan IP-adressen.

IP-adressen krävs därför för presentationen av detta innehåll. Vi strävar efter att bara använda innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen enbart för leverans av innehållet.


2. Följande presentation ger en översikt över leverantörer från tredje part såväl som deras innehåll samt länkar till deras dataskyddsdeklarationer vilka ytterligare noterar om bearbetning av data och för det mesta som redan nämnts här innehåller motsägelsefulla möjligheter (så kallad opt-out):

• Externa teckensnitt från Google, Inc., https://www.google.com/fonts ("Google Fonts"). Integreringen av Google-teckensnitt görs genom ett serveranrop på Google (vanligtvis i USA). Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

• Kartor som tillhandahålls av Google Maps tredje part Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

• Google Drive

https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv

• YouTube-videoklipp från tredje part YouTube Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.


1. 10. Användarnas rättigheter


1. Användare har rätt att på begäran få information kostnadsfritt om de personuppgifter som vi har lagrat om dem.

(Art. 15 GDPR)


2. Användare ska dessutom ha rätt att korrigera felaktiga uppgifter, begränsa användningen och radering av deras personuppgifter, om tillämpligt hävda sina rättigheter till dataöverförbarhet och vid mottagande av olaglig databehandling lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

(Art. 16 GDPR, Art. 17 GDPR, Art. 18 GDPR, Art. 20 GDPR)


3. På samma sätt kan användarna återkalla samtycke generellt med konsekvenser för framtiden.


1. 11. Radering av data


1. De data som lagras hos oss tas bort så snart de inte längre är nödvändiga för sitt avsedda ändamål och raderingen strider inte mot lagstadgade lagringskrav.


2. Om inte användarnas data raderas eftersom de är nödvändiga för andra och rättsligt tillåtna ändamål kommer deras användning att begränsas.

Det betyder att data är blockerade och inte används för andra ändamål. Detta gäller till exempel för uppgifter om användare som måste hållas av skattemässiga skäl.


1. 12. Rätt till invändning


Användare kan när som helst invända mot användningen av deras personuppgifter i enlighet med lagliga krav. Invändningen kan särskilt göras mot användning för direkt marknadsföring.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår användning av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.


1.13.Externa länkar


Denna sekretesspolicy gäller endast hur Survival Center Svaneholm HB behandlar dina personuppgifter i samband med vår hemsida eller vår webshop.Vår websida eller webshop kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern websida uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.


1.14. Behandling av personuppgifter om barn


Vår websida eller webshop riktar sig inte till barn och Survival Center Svaneholm HB samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Survival Center Svaneholm HB ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning


1.15. KONTAKTUPPGIFTER


Survival Center Svaneholm HB (org. nr. 969725-6049) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:


Survival Center Svaneholm HB

Storgatan 24                                                                                                                             

662 50 Svanskog


I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.


1. 16. Ändringar i säkerhetspolicyen


1. Vi förbehåller oss rätten att ändra säkerhetspolicy för att anpassa den till ändrade juridiska situationer, eller till ändringar i tjänsten och databehandling. Detta gäller dock endast för deklarationer av databehandling. Om användarnas samtycke krävs eller delar av sekretesspolicyen innehåller bestämmelser i avtalsförhållandet med användarna kommer ändringarna endast att göras med användarnas samtycke.


2. Användare uppmanas att regelbundet informera sig om innehållet i sekretesspolicyen.


1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).